Belbuk.comtoko buku onlinebuku asli021-4202857
Masuk Akun
Pesanan
 Troli
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanJual Buku AndaTentang KamiHubungi Kami
Buku    Buku Islam    Alqur'an & Tafsir

Ulumul Hadis

Belum ada ulasan. Berikan ulasan Anda
Berat 0.45
Tahun 2008
Halaman 296
Penerbit Amzah
   Buku Sejenis
 
Harga: Rp88.200 Rp98.000
(Diskon 10%)
Tersedia:
Dikirim 2-4 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Sinopsis

Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas dan penguat makna kandungan ayat-ayat Alquran, sehingga kedudukannya dalam agama Islam menjadi sumber dasar hukum kedua setelah Alquran sebagaimana telah disepakati oleh mayoritas ulama.

 Untuk dapat memahami hadis dengan baik dan benar, diperlukan suatu alat yang dapat mengantarkan seseorang untuk memudahkannya, yakni ulumul hadis, sebuah ilmu yang menuntun seseorang untuk mempelajari dan memperdalam hadis serta kajian keislaman secara komprehensif.

Melalui buku ini, Abdul Majid Khon akan memaparkan tentang seluk-beluk hadis Nabi, mulai dari hadis dan hubungannya dengan Alquran, kedudukan hadis dalam Islam, sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis, ilmu hadis dan sejarah perkembangan, istilah-istilah dalam ilmu hadis, hadis ditinjau dari kuantitas perawi, hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan, hadis dha’if dan sebab-sebab ke-dha’if-an, hingga biografi singkat beberapa perawi hadis.

 

(Kembali Ke Atas)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut:

Fiqh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah
H. A. Djazuli
Rp72.000 Rp80.000
Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf (Edisi 2)
Iman Saiful Mu'minin
Rp126.000 Rp140.000
Metodologi Studi Islam
Abuddin Nata
Rp107.100 Rp119.000
KUHP dan KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Edisi 5)
R. Soenarto Soerodibroto
Rp135.000 Rp150.000
Lainnya+   
(Kembali Ke Atas)