belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
   
Masuk Akun
  Buku  Majalah  CD/DVD  
 
0
Troli Belanja Keinginan
Beranda    Buku    Hukum    Pidana & Perdata

Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Oleh Leden Marpaung
Berikan tinjauan untuk produk ini
Berat   0.28 kg
Tahun   2004
Halaman   264
Penerbit   Sinar Grafika
Kategori   BukuHukumPidana & Perdata
SinopsisDaftar Isi Buku Sejenis
 
Persediaan buku ini sedang habis. Jika anda ingin diberitahu saat persediaan sudah ada, tekan tombol Kirim Pemberitahuan di bawah ini.
Kirimi Saya Pemberitahuan
Persediaan Habis
 
2
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyidikan dan Penyelidikan (Buku 1) (Edisi Kedua)
Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyidikan dan Penyelidikan (Buku 1)..
Leden Marpaung
Komposisi
Komposisi
Gorys Keraf
Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah
Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah
Robert Klitgaard, Ronald ..
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Disertai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Disertai Yurisprudensi Mahkam..
Hari Sasangka, Ahmad Rifa..
Pengantar Hukum Pidana Internasional
Pengantar Hukum Pidana Internasional
Eddy Hiariej
Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)
Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)
Moeljatno
Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaa..
Mien Rukmini
Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional
Andi Hamzah
Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana
Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana
Barda Nawawi Arief
Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)
Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)
Andi Hamzah
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini    Beri Tinjauan
Sinopsis
Permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung semaki meningkat. masalah Penyelesaian perkara-perkara kasasi di Mahkamah Agung merupakan masalah nasional. Putusan Mahkamah Agung berperann sangata menentukan untuk kepastian pencapaian hukum.

Dalam buku ini dibahasa tentang kasasi, peninjauan kembali, dan perumusan risalah/memori kasasi. buku ini dimaksudkan untuk memperlihatkan penaganganan beberapa perkara pidana, baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali dan hasil-hasilnya pada masa lalu dan untuk dapat belajar dari pengalaman itu. Dengan demikian, diharapkan pengajuan memori kasasi perkara pidana pada masa yang akan datang dapat dilakukan lebih tepat dan putusan pengadilan atauMahkamah Agung dapat membuat keputusan yang tepat.

Buku ini perlu dibaca mahasiswa fakultas hukum, para praktisi hukum, dan juga para pembaca yang berminat dengan masalah hukum.

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAB 1 PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Arti Kasasi
3. arti Peninjauan Kembali (PK)
4. Perundang-undangan yang mengatur Kasasi dan PK

BAB 2 GAMBARAN KEADAAN
1. Penegakkan Hukum
2. Kasasi
3. Peninjauan Kembali
4. Pembentukan Perundang-undangan
5. Penyelesaian Perkara

BAB 3 PERUMUSAN RISALAH ATAU MEMORI KASASI
1. Syarat Formil
2. Syarat Materiil
3. Proses Perumusan Risalah/Memori Kasasi

BAB 4 PENINJAUAN KEMBALI
1. Perkembangan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia
2. PK Berdasarkan KUHAP
3. Penanganan Tata Cara PK
4. Putusan Pk
5. Pengajuan Pk Oleh Jaksa atau Penuntut Umum
6. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN
1. Putusan MA Reg No. 342 K/Kr/1981, a.n. M. Azhar, S.H.
2. Putusan MA Reg. No. 1295 K/Pid/1985, a.n. Romli alias Oom
3. Putusan MA Reg. No. 1104 K/Pid/1990, a.n. Djasman
4. Putusan MA Reg. No. 628 K/Pid/1984, a.n. I. Yoeng Kim Seng, II. Tjoeng Lian Sioe
5. Putusan MA Reg. No. 808 K/Pid/1984, a.n. I. Yoe Kim Lian, II. Hadiwijaya
6. Putusan MA.Reg. No. 624 K/Pid/1986, a.n. Suwarno
7. Putusan MA Reg. no. 51 K/Pid/1982, a.n. Osman Butarbutar, dkk.
8. Putusan MA Reg. No. 119 K/Pid/1982, a.n. I. Tasaruddin, II. Djiran
9. Putusan MA Reg. No. 76 K/Kr/1982, a.n. Lim Teng Pheow
10. Putusan MA Reg. No. 552 K/Pid/1985, a.n. Sinam Partosudarmo, dkk
11. Putusan MA Reg. No. 1043 K/Pid/1985, a.n. Eliakim Zega
12. Putusan MA Reg. No. 202 K/Pid/1990, a.n. Ali Munar
13. Putusan MA Reg. No. 1 PK/Kr/1981, a.n. Barani Sinaga
14. Putusan MA Reg. No. 11 PK/Pid/1993, a.n. lingah, dkk
15. Putusan MA Reg. No. 55 Pk/Pid/1996, a.n. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.a.

KEPUSTAKAAN

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
KUHP & KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Edisi 5)
KUHP & KUHAP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Edisi 5)
R. Soenarto Soerodibroto
Hukum Acara Perdata Indonesia
Hukum Acara Perdata Indonesia
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik
Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik
Sarwono
Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan (Edisi 2)
Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan (Edisi 2)
R. Soeroso
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs
Titon Slamet Kurnia
Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Sehari-hari (Jilid 2)
Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Sehari-hari (Jilid 2)
Sudargo Gautama
Membuat Surat Perjanjian
Membuat Surat Perjanjian
Dadang Sukandar
Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional
Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional
Titik Triwulan Tutik
Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar
Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar
Erdianto Effendi
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Putusan Pengadilan (Bagian 5)
Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Tentang Putusan Pengadilan (Bagian 5)
Soeroso
Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual)
Penetapan Sementara Pengadilan (Pada Hak Kekayaan Intelektual)
Djamal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R. Subekti, R. Tjitrosudibio
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)