belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
toko buku online
 Buku  CD/DVD  ATK  Komputer  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Buku Islam    Ilmu Islam

Pengantar Sejarah Dakwah

Berat   0.37 kg
Tahun   2007
Halaman   268
Ukuran   15 X 23 cm
Penerbit   Prenada Media Group
Sinopsis     Buku Sejenis
Persediaan Habis
Persediaan Buku sedang habis. Apakah anda ingin diberitahu pada saat Buku sudah tersedia?
Ya, kirim saya pemberitahuan
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini.    
Berikan Tinjauan Anda

Sinopsis

Buku ini disusun untuk memberikan potret perjalanan dakwah sebagai sebuah disiplin keilmuan, dari satu masa ke masa yang lain, sekaligus berbagai peristiwa dan tokoh yang mewarnainya. Di antara tema utama dalam buku ini adalah:

  • Pengertian sejarah dakwah dan urgensi sejarah dakwah.
  • Dakwah sebelum Islam
  • Dakwah pada masa Rasulullah SAW.
  • Dakwah pada masa Khulafa ar-Rasyidin
  • Dakwah pada masa Umawiyyah
  • Dakwah pada masa Abbasiyyah
  • Dakwah pada masa Dinasti Ustmaniyah
  • Dakwah kontemporer yang berisi tentang perkembangan serta pola dakwah Islam di seluruh belahan dunia.

Buku Sejenis

Hukum Pidana Menurut Al-Quran
H.Ahmad Wardi Muslich
Kajian Tematik Al-qur'an tentang Fiqih Ibadah
Azyumardi Azra
Ilmu Pendidikan Islam: Studi Kasus Terhadap Ilmu, Kurikulum, Metodologi dan Kelembagaan Pendidikan Islam
Jasa Ungguh Muliawan
Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Konstruksi Sosial
Azyumardi Azra
Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis
H. A. Djazuli
Renungan Keagamaan dan Zikir Kontekstual (Suplemen Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi)
Muhaimin
Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jilid 2)
Harun Nasution
Al-Islam: Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi
Rois Mahfud
Ensiklopedia Islam
Raana Bokhari, Mohammad Seddon
Himpunan Fatwa Keuangan Syariah
Dewan Syariah Nasional MUI
Kajian Tematik Al-qur'an tentang Ketuhanan
Azyumardi Azra
Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim
H. Aboebakar
Tentang Kami      Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2015 belbuk.com
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)