belbuk.com
  Cara Pembelian    Konfirmasi Transfer   Status Pesanan   Bantuan   Hubungi Kami    
belbuk.com
Masuk Akun
 Buku  CD/DVD  ATK  Komputer  
0  Troli
Daftar Keinginan
Buku    Hukum    Hukum Islam

Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia

Oleh Zainuddin Ali
Berat   0.17 kg
Tahun   2006
Halaman   164
Ukuran   15,5 x 23 cm
Penerbit   Sinar Grafika
Sinopsis    Daftar Isi    Buku Sejenis
Harga Normal:Rp40.000
Harga Diskon:Rp36.000
  Diskon 10%
 Masukkan ke Troli
Tersedia:Dikirim 2-3 hari berikutnya setelah pembayaran diterima. (Senin s/d Jum'at. Tidak termasuk hari libur Nasional)
Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut
Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia
Mohammad Daud Ali
Konsep Hukum (The Concept of Law)
Konsep Hukum (The Concept of Law)
H.L.A. Hart
Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis
Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Mas..
H. A. Djazuli
Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana
Pontang Moerad B.M.
Pengantar Teori Hukum
Pengantar Teori Hukum
Hans Kelsen
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
Muhammad Djafar Saidi
Hukum Perdata Islam Di Indonesia
Hukum Perdata Islam Di Indonesia
Zainuddin Ali
The Origins Of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam Dan Masalah Otentisitas Sunah
The Origins Of Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam..
Joseph Schacht
Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Hans Kelsen
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
Ridwan HR
Belum ada yang memberi tinjauan untuk produk ini.    
Berikan Tinjauan Anda
Sinopsis
Hukum islam mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Norma Illahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah 1) kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya.

Ciri khas hukum islam, yakni 1) berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa; 2) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memuliakan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; 3)pelaksanaan dalam ppraktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini menguraikan dengan terang dan jelas mengenai hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia antara lain pengertian, Ruang, Lingkup, Tujuan Hukum Islam; Sumber HUkum Islam; Asas Hukum Islam;kaidah Hukum Islam serta Ahkamul Khamsah dan hukum Wadhi'; Sejarah Pertumbuhan Hukum Islam di Masa Nabi Muhammad saw.; Kondisi Hukum Islam di Masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya; Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia; Hukum Islam dalam Tata Hukum dan Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia serta Gambaran Umum Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Buku ini juga memuat pengertian, Ruang Lingkup, Jenis dan Tujuan Hukum Pidana Islam; Jarimah Hudud; Jarimah Qisas dan Ta'zir. Semoga Bermanfaat

(Kembali Ke Atas)
Daftar Isi
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Pengertian Hukum Islam, Syariah, dan Fiqh
B. Ruang Lingkup Hukum Islam
C. Ciri-Ciri Hukum Islam
D. Tujuan Hukum Islam

BAB 2 SUMBER HUKUM ISLAM
A. Pengertian Sumber Hukum Islam
B. Kandungan Alquran
C. Pengertian As-Sunnah (Al-Hadis)
D. Fungsi As-Sunnah terhadap Alquran
E. Pengumpulan As-Sunnah ke Dalam Kitab-Kitab Hadis
Ar-Ra'yu (Penalaran)

BAB 3 ASAS HUKUM ISLAM, KAIDAH FIKIH, DAN AHKAMUL KHAMSAH
A. Asas Hukum Islam
B. Asas Penerapan Hukum Islam
C. Kaidah-Kaidah Fikih
D. Al-Ahkam Al-Khamsah
Hukum Wadh'i

BAB 4 SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM ISLAM DI MASA NABI MUHAMMAD (610-632 M)
A. Cara Penetapan Hukum
B. Sebab-Sebab Timbulnya Keputusan Hukum
C. Ijtihad Rasul

BAB 5 KONDISI HUKUM ISLAM DI MASA KHULAFAUR RASYIDIN DAN SESUDAHNYA
A. Masa Khulafaur Rasyidin (632-662 M)
B. Berbagai Keputusan Hukum di Masa Khulafaur Rasyidin
C. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan Hukum Islam (Abad 7-10 M)
D. masa Kelesuan Pemikiran (Abad Ke 10-19 M)
E. Masa Kebangkitan Kembali (Abad Ke 19 M-Sekarang)

BAB 6 EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
A. Berbagai Sistem Hukum di Indonesia
B. Perbandingan Antara Sistem Hukum Islam dengan Sistem Hukum Lainnya
C. Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia

BAB 7 HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA
A. Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia
B. Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional

BAB 8 GAMBARAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
A. Sketsa Peradilan Agama
B. Peradilan Agama di Indonesia
C. Perkembangan Hukum Islam dan Peranannya
D. Kompilasi Hukum Islam

BAB 9 PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, JENIS, DAN TUJUAN HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pengertian Hukum Pidana Islam
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam
C. Jenis Hukuman
D. Tujuan Hukum Pidana Islam

BAB 10 JARIMAH HUDUD
A. Pengertian Jarimah Hudud
B. Hudud Zina
C. Al-Qadzfu (Tuduhan Berbuat Zina)
D. Khamar dan Perjudian
E. Perjudian dan Undian
F. Pencurian, Penipuan, dan Korupsi
G. Penodongan atau Perampokan
H. Bughah (Pemberontakan/Subversive)
I. Riddah (Murtad)

BAB 11 JARIMAH QISAS DAN TA'ZIR
A. Jarimah Qisas
B. Jarimah Pembunuhan
C. Jirah (Pencerdasan)
D. Jarimah Ta'zir

DAFTAR PUSTAKA

(Kembali Ke Atas)
Buku Sejenis
Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)
Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)
Abdul Ghofur Anshori
Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia
Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia
Moeflich Hasbullah
Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep
Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep
Fathurrahman Djamil
HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI
HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI
Aunur Rohim Faqih, Budi Agus Riswandi, Shabhi Mahmashani
Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Masyarakat
Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Masyarakat
Pujiono
Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia
Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia
Farida Prihatini
Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis (Edisi 2)
Hukum Waris Islam: Lengkap & Praktis (Edisi 2)
Suhrawardi K. Lubis
Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Ekonomi Syariah
Abdul Manan
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan
Amir Syarifuddin
Sejarah Sosial Intelektual Islam: dan Institusi Pendidikannya
Sejarah Sosial Intelektual Islam: dan Institusi Pendidikannya
Abuddin Nata
Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Revisi)
Hukum Perdata Islam Di Indonesia ( Revisi)
AHMAD ROFIQ
Hukum Kewarisan Islam
Hukum Kewarisan Islam
Amir Syarifuddin
(Kembali Ke Atas)
Cara Pembelian      Ketentuan Pembelian      Pusat Bantuan      Hubungi Kami
Program Afiliasi      Karir
Copyright ©2008 - 2014 belbuk.com
Toko Buku Online
Jl. Matraman Raya No. 66, Jakarta Timur 13150
Tlp. 021-85910810 (Senin s/d Jumat Pkl 09.00-18.00 WIB)